Co to jest zarządzanie cenami?

Zarządzanie cenami / polityka cenowa jest częścią marketingu mix. Służy do tego, aby firma ustalała optymalne ceny w oparciu o cele. W tym celu można zastosować różne strategie.

Sprzedaż towarów i usług powinna nie tylko pokrywać koszty ponoszone w firmie, ale zazwyczaj również generować zysk . Dlatego polityka cenowa jest ważna dla osiągnięcia celów sprzedażowych. Ponieważ każda zmiana ceny wpływa na marżę zysku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie https://tm360.pl/pricing-zarzadzanie-cenami/.

Oprócz składnika wartości cena wpływa również na składnik ilościowy. Sprzedana ilość zależy na wiele sposobów od ceny. Zazwyczaj wysoka cena prowadzi do niewielkiej kwoty i odwrotnie. Zwłaszcza w przypadku bardzo podobnych produktów cena jest ważnym kryterium decyzji za lub przeciw zakupowi. Przykładem są sklepy internetowe, na których te same lub bardzo podobne produkty są często ułożone w kolejności rosnącej według ceny. Obowiązuje tu zasada: Ci, którzy są na szczycie, będą częściej widziani.

Aby znaleźć odpowiednią cenę do swoich celów, potrzebujesz kilku etapów zarządzania cenami:

  • analizować
  • planowanie
  • definicja
  • wykonanie
  • kontrola cen i warunków
  • warianty polityki cenowej

Istnieją również różne rodzaje polityki cenowej:

Zorientowane na koszty: cena jest tak dobrana, aby pokryć koszty zmienne.
Konkurencyjny: Tutaj cena jest ustalana z myślą o konkurentach. Może to oznaczać równość cen (parytet cenowy), ale także zaniżanie lub zawyżanie cen ofertowych.
Zorientowane na popyt: Cena jest ustalana na podstawie popytu i chęci klientów do zapłaty.
Instrumenty kontroli cen obejmują również:

  • Rabaty
  • Specjalne oferty
  • Ryczałt

Zróżnicowanie cen poprzez zróżnicowanie produktu (np. różne ceny dla różnych rozmiarów opakowań)
Zróżnicowanie cen w zależności od miejsca i czasu
Łączenie cen poprzez łączenie poszczególnych produktów
Ceny za dodatkową usługę
specjalne warunki płatności
Oferta leasingu lub sprzedaży ratalnej
Ceny w wyniku negocjacji

W większych firmach za zarządzanie cenami odpowiadają specjalni menedżerowie cen lub jest to podzadanie kierownika ds. marketingu. Proces cenowy jest centralnym elementem. Wszystko o zarządzaniu cenami znajdziesz na stronie tm360.pl.

Ponieważ sytuacja cenowa może szybko się zmieniać na internetowych platformach handlowych , można tutaj użyć oprogramowania do przecen . Umożliwia to ręczne ustawienie według jakich kryteriów ceny powinny być automatycznie zwiększane lub obniżane. Ale nawet w tym przypadku należy zauważyć, że nie wystarczy po prostu zmienić ceny online. Należy również dostosować poniższe procesy, aby np. cena pojawiła się na fakturze i została prawidłowo zaksięgowana.

Ale nawet w sklepach detalicznych ceny na półkach mogą wkrótce zmieniać się nieustannie i nieoczekiwanie dla klienta. Gartner przewiduje, że do 2025 roku dziesięciu największych światowych detalistów będzie korzystać z dynamicznego zarządzania cenami w czasie rzeczywistym.

Ryzyko wojny cenowej

Jak widać, cena jest potężnym narzędziem zdobywania przewagi w konkurencji o klientów. Jednak konkurenci mogą również zareagować, dostosowując swoje ceny. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do spirali spadkowej cen, która ostatecznie nie gwarantuje już nawet zwrotu kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *